marți, 22 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7823,23 ha
Intravilan: 242,23 ha
Extravilan: 7581 ha
Populatie: 1747
Gospodarii: 449
Nr. locuinte: 524
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Ezeriş, Soceni
Asezarea geografica:
Comuna Ezeriş, aşezare româneasca cu urme de locuire încă din secolul II e.n. din epoca daco-romană, este formată din două sate: Ezeriş şi Soceni. Numele comunei se presupune că vine de la denumirea castrului roman Aiziş construit de romani pe dealurile dintre localitaţile Ezeriş şi Firliug. Comuna Ezeriş este aşezată între două şiruri de dealuri care formează depresiunea Ezeriş şi este străbătută de pârâul Tău care îşi are izvoarele la poalele Munţilor Semenic pe raza localităţii Târnova.
Numele localităţii Soceni derivă de la planta numită soc care se regăseşte din abundenţă pe aceste locuri.
Principala ocupaţie a locuitorilor comunei este agricultura, pomicultura şi creşterea animalelor.
Prima atestare documentară a localităţii Ezeriş este în anul 1318 iar atestarea documentară a localităţii Soceni este în anul 1452 sub denumirea de Socel fiind proprietatea lui Ion Bizerea. Cele doua localităţi, de-a lungul timpului au fost sub stăpânirea Imperiului Otoman (1550-1716) şi Imperiului Habzburgic până la marea unire din 1918.
Comuna Ezeriş se învecinează cu comuna Târnova în partea de est, cu comuna Brebu şi Zorlenţu Mare în partea de nord, comuna Fârliug şi oraşul Bocşa în partea de vest şi Municipiul Reşiţa în partea de sud.
​Relieful este alcatuit din dealuri şi lunci, înălţimea acestora variind între 430 m şi 200 m. Condiţiile climaterice corespund unei clime blânde cu temperaturi cuprinse între plus 30° şi minus 15° Celsius.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Pomicultură
Activitati economice principale:
Alimentaţie publică
Confecţii metalice
Obiective turistice:
Punctele fosilifere "Poliţoanea" şi "Turislav" - în localitatea Soceni
Pădurea Ezeriş situată pe faţa localităţii Soceni
Cetatea Zidită situată în localitatea Ezeriş
Evenimente locale:
Zilele comunei Ezeriş
În localitatea Ezeriş - Rugă la Înălţarea Domnului - Ispasul
În localitatea Soceni - Ruga (nedeia), de "Sfinţii Pavel şi Petru"
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri în intravilan şi extravilan
Forţă de muncă
Reţele de alimentare cu apă
Canalizare în curs de execuţie
Proiecte de investitii:
Drumuri agricole şi regularizare pârâul Tău
M. 2.1 Program SAPARD: Drumuri forestiere
M. 3.5 Program SAPARD: Alimentare cu apă comuna Ezeriş
O.G. 7 - Modernizare şcoli în localitatea Ezeriş şi Soceni
Modernizare cămine culturale în localităţile Ezeriş şi Soceni

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu